Poskytujeme bezplatný, exkluzívny, na mieru šitý a vysoko profesionálny poisťovací servis vo všetkých sektoroch majetkového, zodpovednostného, finančného a životného poistenia pre súkromné osoby aj pre podnikateľov. 

Poistenie pre súkromné osoby

 

Zabezpečíme pre Vás tieto poistenia:

 • Havarijné poistenie motorových vozidiel
 • Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie bytového domu
 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie rekreačnej chaty
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Úrazové poistenie 
 • Cestovné poistenie
 • Životné poistenie

 

Nenašli ste poistenie, o ktoré máte záujem, jednoducho nám napíšte.

Poistenie pre podnikateľov

 

 Zabezpečíme pre Vás tieto poistenia:

 • Poistenie majetku 
 • Poistenie zodpovednosti za škodu 
 • Poistenie prerušenia prevádzky 
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti 
 • Poistenie strojov a elektroniky 
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie 
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa 
 • Poistenie enviromentálnych rizík 
 • Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie 
 • Poistenie pohľadávok 
 • Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu 
 • Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu 
 • Ostatné druhy poistenia 

  Poistenie lietadiel | Poistenie námorných a riečnych lodí | Poistenie právnej ochrany  | Poistenie finančných rizík a kaucií | Poistenie špeciálnych bankových rizík | Cestovné poistenie | Poľnohospodárske poistenie |Poistenie motorových vozidiel | Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu | Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi | Poistenie finančnej spôsobilosti cestného dopravcu |

Nenašli ste poistenie, o ktoré máte záujem, jednoducho nám napíšte.